Odishafreejobalert.com
Daily Free Job Update
Odia Essay Soil Polution ( ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା )
Posted on: 4, March 2020

Odia Essay Soil Polution ( ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା )

ଓଡ଼ିଆରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରବନ୍ଧ – ପ୍ରଦୂଷଣ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଆଜିର ମଣିଷମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଛି – ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ | ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ଆମେ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆଣିଛୁ | ଆଶାକରେ ଏହି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ 

ପରିଚୟ

ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ପରି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ମୋୖଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା | ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଭିଦ | ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମଣିଷର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଜମିରେ ମିଳୁଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନର ଅସନ୍ତୁଳନ |

ଦୂଷିତ ଜମି ଫସଲ ଏବଂ ଜୀବ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ | ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ବିକଳ୍ପ ଅଭାବ ହେତୁ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି | କାରଖାନା ଏବଂ ଘରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭିନ୍ନ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣର କେତେକ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଅଭାବ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା, ସହରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି, ଏସିଡ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖଣି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ |

ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣର ଅର୍ଥ

ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆମେ କହିପାରିବା – “ଜମିର ଶାରୀରିକ, ରାସାୟନିକ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଗୁଣରେ ଯେକୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଜମିର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଏ।” “

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରେ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାନବ ବ୍ୟବହାରର ଭୂମି ମାତ୍ର 280 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମାଇଲ ଅଟେ | ଏହି ଜମିର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍, ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଜମି ବ୍ୟବହାରରେ ବିବିଧତା ଏବଂ ଘନତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ‘ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ’ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ଯାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ‘ଭୁମି’ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମ ically ଳିକ ଭାବରେ ଜମିର ଉପର ସ୍ତର ଯାହା ଉପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ | ହେଉଛି ଏହି ସ୍ତର ବା ଭୂମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଥର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାର କ୍ଷୟ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଯୌଗିକ ମିଶ୍ରିତ | ଏହିଠାରେ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ |

ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ –

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜମା ହେବାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ | ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଘରୋଇ, ଜନସାଧାରଣ, ଶିଳ୍ପ, ଖଣିଜ ଖଣି ଏବଂ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ | ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ କରାଯାଇପାରିବ –

(i) ଘରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ |
(ii) ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି ଆବର୍ଜନା |
(iii) ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ |
(iv) କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ |

(i) ଘରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ –

ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଘରୋଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଫଳାଫଳ | ପ୍ରତିଦିନ ଘର ସଫା କରିବା ପରେ ମଇଳା ବାହାରିଥାଏ | ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପଟେ କାଗଜ, କପଡା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଠ, ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି | ଏହା ସହିତ ପନିପରିବା, ଫଳର ଚୋପା, ଚା ପତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତଳା-ଗଳା ଜିନିଷ, ଶୁଖିଲା ଫୁଲ-ପତ୍ର, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଘରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ | ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି | କିନ୍ତୁ ଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ |

(ii) ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି ଆବର୍ଜନା –

ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅଳିଆ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରିଥାଏ | ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନିକଟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ | ଏଥିରେ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ କେବଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ | ଅନେକ ଶିଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଉଁଶ ବାହାରିଥାଏ | ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ, ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ | ବେଳେବେଳେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ଶିଳ୍ପ ନିକଟରେ ଦମନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ପରି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ |

(iii) ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ –

ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସଂଗୃହିତ ମଇଳାକୁ ବୁଝାଏ | ଏଥିରେ ଘରୋଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୁଏ ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ, ମଳ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ମୂତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବଜାର, ସଡକ, ମୃତ ପଶୁମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ, ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସଂଗୃହିତ ମଇଳା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ବାସ୍ତବରେ, ସହର କିମ୍ବା ସହରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଚି ପୌରପାଳିକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ ଅଛି | ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ |

(iv) କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ –

କୃଷି ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ା, ଡାଳ, ତୃଣକ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କୃଷି ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର ହୁଏ | ଏହା ଉପରେ ପାଣି ପଡିବା ହେତୁ ଏହା କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଜ bi ବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହୋଇଯାଏ | ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି |

ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ଆବର୍ଜନା ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥ, ପାଉଁଶ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ମାଟି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହରରେ ଅଛି | ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ 42 ପ୍ରତିଶତ କାଗଜ ଏବଂ ଏହାର ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ, 24 ପ୍ରତିଶତ ଧାତୁ, ଗ୍ଲାସ-ସିରାମିକ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଉଁଶ, 12 ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ | ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ସହରଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିସ୍ତାର ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ |
 

ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳାଫଳ –

ସମ୍ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି | ଏହା ପରିବେଶ ତଥା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛି | ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ | ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିକାରକ ପରିଣାମ ନିମ୍ନଲିଖିତ –

(i) କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ ହୋଇଥାଏ | ଏହି କାରଣରୁ ଏହିପରି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଡମ୍ପିଂ ପଡିଆ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ | ଏଥିସହ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା |

(ii) ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜମି ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ | କମ୍ ହାର ସତ୍ତ୍ people େ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଡା କିମ୍ବା କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ |

(iii) ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଜମିକୁ ଦୂଷିତ କରେ ମଣିଷ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସକ୍ରିୟା ରୋଗର କାରଣ ଅଟେ ଯାହା ମାନବଜାତି ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି |

(iv) ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତ lit ଜଳାଯାଏ | ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଖରାପ ଅଟେ |

(v) ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚର୍ମ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି |

(vi) ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ଅଟେ | ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭୂମି ହେଉଛି ମଶା, ମାଛି, ମୂଷା, ରଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର | ଏହି ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର ଏବଂ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି |

(vii) କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ କୃଷି ଜମିକୁ ଦୂଷିତ କରେ |

(viii) ପ୍ରଦୂଷିତ ମାଟିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ –

ଦିନକୁ ଦିନ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଯଦି ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷେଧ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷତିକାରକ ପରିଣାମ ରହିଛି | ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା –

(i) ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ବଦଳରେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |

(ii) ଖାଦ୍ୟ ଯାହା କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ବିନା ବଢିଥାଏ | ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ସାରମୁକ୍ତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଜରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିବେ | ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ |

(iii) ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି ତେବେ ଘରେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ବଢାଇବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଚାର |

(iv) ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଅନେକ କାଗଜ, ରିବନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି | ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |

(v) ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାର ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପଲି ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଏବଂ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବହୁ ଅବଦାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର |

(vi) ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି | ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା କଷ୍ଟକର |

(vii) ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡା ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ ପୁନ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ |

(viii) ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧୂଳିରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ପୃଥକ କରେ |

(ix) ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ଧୂଳି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି | ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ଡଷ୍ଟବିନ ଲଗାଯାଇଛି |

(x) କାଗଜ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ | ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗଛ କଟାଯାଏ | ଗଛ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଯିବା ଏକ ଭଲ ଧାରଣା |

(xi) କାଗଜ ପୋଛି କିମ୍ବା ଟିସୁ ବଦଳରେ କପଡା କିମ୍ବା ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଡଷ୍ଟର ଏବଂ ବ୍ରମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

(xii) ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଏ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟି ଏହି ଧାରଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବିସ୍ତାର କରେ |

(xiii) ଘରଗୁଡ଼ିକର ଆବର୍ଜନାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆବର୍ଜନା ଟ୍ରକ ପଠାଯିବା ଉଚିତ୍ |

(xiv) ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହିତ ବାହାର କରାଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

(xv) ଆମକୁ ବାୟୁକୁ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେପରି କ acid ଣସି ଏସିଡ୍ ବର୍ଷା ନହୁଏ |

(xvi) ଆମେ ଏପରି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା | ଆମେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |

ଉପସଂହାର

ଆମର ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ମୋୖଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା | ଯଦି ଜମି ଏହିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଚାଲିଛି, ତା’ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦିନେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ | ତେଣୁ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ | ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ, ଆମକୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରି ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ | ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମୟ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବୁ ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

[su_posts template=”templates/teaser-loop.php” tax_term=”6″ order=”desc”]


, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *