Odishafreejobalert.com
Daily Free Job Update
Odia Essay On Global Warming ( ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଙ୍ଗ ) 2023
Posted on: 4, March 2020

Last updated on January 30th, 2023 at 10:46 am

Odia Essay On Global Warming ( ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଙ୍ଗ )

In this post, we share an essential essay odia essay on global warming, Odia’s Essay on global warming help to your upcoming odisha Competitive eXam. Odia’s essay on global warming is important topic in the essay. Odia Essay on Global Warming.

ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ – ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ( Odia essay on global Warming) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ | ତେଣୁ, ଆଶା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ |

Important point About Odia Essay on Global Warming 

Name Of the Post odia essay on global warming
Type of Post Odia Essay
help For odisha Student
Odia Essay On Global Warming
Odia Essay On Global Warming

ପରିଚୟ

ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ କରୁଛି | ମଣିଷ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର | ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି | ଯେଉଁଥିରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଅଟେ | କେବଳ ଆମ ଦେଶ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆମ ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅବଶୋଷଣ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ସ୍ତରକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ | ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ, ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ, କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ | ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ୍ |
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର ସଂଜ୍ଞା |

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି | ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ – ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ-ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାପମାତ୍ରାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କୁହାଯାଏ |

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର ଅର୍ଥ |

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ପୃଥିବୀ’ ଏବଂ ଉଷ୍ମତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଗରମ’ | ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ (କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ) ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପୃଥିବୀର ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରାର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ନିରନ୍ତରତାକୁ ବୁଝାଏ |

ସରଳ ଭାଷାରେ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହା ହେତୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ’ | ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ (ଯାହା ହାରାହାରି 100 ବର୍ଷର ତାପମାତ୍ରାରେ 10 ଫାରେନ୍ହାଇଟ୍ ଭାବରେ ମାପ କରାଯାଏ), ବୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ଲେସିର୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେସିଜର ତରଳିବା, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବୃଦ୍ଧି | ପ୍ରଭାବର ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ |

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ର କାରଣ

ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ –

ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା କାରଣରୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟୀ | ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତାପକୁ ଶୋଷାଇଥାଏ | ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବମାନେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି | ପରିବେଶ ବୈଗନୀକ ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ପରିମାଣ ବଢୁଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସିଏଫସି କ୍ଲୋରାଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ରୋମାଇନ୍ ଯୌଗିକ ଇତ୍ୟାଦି | ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଘ୍ନ କରନ୍ତି | ସେମାନଙ୍କର ଗରମ ବିକୃତି ଶୋଷିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଗରମ କରିଥାଏ |

Odia Essay On Global Warming
Odia Essay On Global Warming

 

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ | ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଛି – ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜମି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି | ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି | ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି

ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ମହତ୍ୱ ପୂର୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥାଏ କାରଣ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ।

ଶିଳ୍ପାୟନ

ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସହରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି | ଯେଉଁଥିରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଧୂଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଗତ ହୁଏ | ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗରମ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା –

ମଣିଷ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ମନିପ୍ୟୁଲେଟ୍ ଜାରି ରଖେ | ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ବୃକ୍ଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଂଚଳରେ ଜଳ ଅଛି | କୌଣସି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା କୌଣସି “ଆଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ” ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିନାଶ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ |

ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ –

ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଓଜୋନ ସ୍ତରର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାର କାରଣ ଅଟେ | CFC ଗ୍ୟାସ ବଢିବା ସହିତ ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି | ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ଏହା ଏକ ମାନବ-କାରଣ | ଶିଳ୍ପ ତରଳ ସଫେଇ ଏବଂ ଫ୍ରିଜରେ ଏରୋସୋଲ୍ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ CFC ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହାର ନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ଓଜୋନ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ | ଓଜୋନ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତିକାରକ କିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା | ଯେତେବେଳେ କି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଓଜୋନ୍ ସ୍ତର କ୍ଷୟ ହେଉଛି | ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଜ bi ବ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୁଏ, ଯାହା ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇଥାଏ |

ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ

କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଫସଲକୁ କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ | ସେମାନେ କେବଳ ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରି ଗ୍ୟାସକୁ ପରିବେଶରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ଦାୟୀ |

ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ

(i) ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି | ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଣ୍ଟାନା ଗ୍ଲାସିଅର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ 150 ଟି ଗ୍ଲାସିର୍ ରହିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 25 ଟି ବାକି ଅଛି।

(ii) ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି | ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ s ଡ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି | 2012 ବର୍ଷ 1895 ଠାରୁ ଗରମ ବର୍ଷ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2003 ବର୍ଷ ସହିତ 2003 ବର୍ଷ 1880 ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

(iii) ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ଅନେକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଯେପରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବୃଦ୍ଧି, ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ହ୍ରାସ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଅଯ ason କ୍ତିକ ବର୍ଷା, ତୁଷାର ଶିଖର | ତରଳିବା, ଓଜୋନ ସ୍ତରର କ୍ଷୟ, ପ୍ରବଳ ଝଡ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି |

(iv) ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଏହି ଉପାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ଯେକ କୌଣସି ବରଫ ସ୍ଥାନ ତରଳି ଯିବ ଏବଂ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ | ଆଜିକାଲି ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ବଢୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି | ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ।

(v) କାର୍ବନ-ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ |

(vi) ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ମରୁଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି |

(vii) ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଓଜୋନ୍ ସ୍ତର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି |

ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ପରିମାଣ 

ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ କାରକ ହୋଇଯାଏ | ବୈଗନୀକ ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ ଏହିପରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 3 ° ରୁ 8 ° C କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ହେବ | ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରର ସିଟ୍ ତରଳି ଯିବ, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଅନେକ ଫୁଟ ବଢ଼ିଯିବ | ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେବ | ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୌଣସି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ‘ଆଷ୍ଟେରଏଡ’ର ବିନାଶଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ତଥା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ |

ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ ପଦକ୍ଷେପ 

(i) ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି, ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃତ୍ୱ, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏନଜିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

(iii) ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

(iv) ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହା ଓଜୋନ୍ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ | ଆମକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ |

(v) ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ପ୍ରଦୂଷଣ ବହନ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡିକ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କମିପାରିବ।

(vi) ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ | ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରରୁ CFC ଗ୍ୟାସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗରମ କରିଥାଏ |

(vii) ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ |

(viii) ସାଧାରଣ ବଲ୍ବ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

(ix) ଆଇଟମଗୁଡିକ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ |

(x) ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆଲୋକଗୁଡିକ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉପକରଣଗୁଡିକ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

(xi) ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ |

(xii) କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

(xiii) ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିଷ୍କାର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

(xiv) ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାୟୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

(xv) ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |

ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା 

ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସେମିନାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱରା ସମସ୍ତେ ଏହାର ସାଂଘାତିକ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ୟାଟି କାହାର ନୁହେଁ ବରଂ ପୃଥିବୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ | ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଶମ ନାହିଁ। ଏହା ବିଷୟରେ କେବଳ ସଚେତନତା ବିସ୍ତାର କରି ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ | ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ‘ସବୁଜ’ କରିବାକୁ ହେବ | ସେମାନଙ୍କର ‘କାର୍ବନ ପାଦଚିହ୍ନ’ (ମୁଣ୍ଡପିଛା କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନର ମାପ) ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ |

ଉପସଂହାର

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି କାରଣ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ନିଜେ ହୁଏ ନାହିଁ | ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ତା’ହେଲେ ଆମେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀ ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସମନ୍ୱୟ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକତା ସହିତ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍, କିମ୍ବା ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାହା ସହିତ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଗତି କରେ, ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଗ୍ୟାସ୍ ହେତୁ ସମାନ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ | ତେଣୁ, ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକ ଆରାମ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକୃତିକ ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଲୋକଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିପାରିବ।

See Other Essay 

Join Telgram 

Odia essay on global warming topic help to your odisha Competitive Exam., Odia Essay on global warming, odia essay on global warming pdf download

[su_posts template=”templates/list-loop.php” tax_term=”6″ order=”desc”]


, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *